Veiligheidsdag Uithoorn 2019

Brandweer Uithoorn organiseert op zaterdag 5 oktober de jaarlijkse open dag op de brandweerkazerne in Uithoorn.

Iedereen is tussen 11.00 en 16.00 welkom in de kazerne aan de Zijdelweg in Uithoorn.

Diverse demonstraties geven een realistisch beeld van de dagelijkse werkzaamheden van de brandweer.

Ga een rondje mee in de brandweerauto of ga mee met de autoladder naar bijna 30 meter hoogte.
Voor de kleinere onder ons is de jeugdbrandweer aanwezig om te helpen bij de blusspelletjes.

Oefenavonden

Afgelopen weken hebben wij meerdere bijzondere oefeningen gehad tijdens onze oefenavonden, hier een kleine impressie.

Oefening 1: Een zogenaamde ”afleg oefening” vanaf de Prinses Irenebrug in Uithoorn

Oefening 2: We mochten een avond mee varen met de havendienst van Amsterdam.
We hebben een oefening ”afleggen” gedaan vanaf de havendienst boot.

Oefening 3: Een ploeg is afgelopen woensdag naar het zwembad in Uithoorn gegaan om te ervaren hoe het is om met je uitruk pak te water te raken.
Daarna is iedereen ook nog met zijn ademluchttoestel te water gegaan om die ervaring ook op te doen.


Foto’s: © Brandweer Uithoorn 

Vervanging autospuit

Na 16 jaar trouwe dienst hebben wij een aantal weken geleden afscheid genomen van onze 2e autospuit de ”Henk”.

Deze autospuit kwam bij ons in 2002 in dienst, en droeg de naam ”Henk” als afscheidscadeau voor de voormalige commandant.

Maar vandaag was dan de dag dat we dan onze nieuwe autospuit konden verwelkomen, deze autospuit is op het speciale blussysteem ”cobra” na identiek aan onze 1e autospuit.